Home - In den Climtuin

In den Climtuin  is een reformatorische basisschool voor kinderen van 4 tot 12 jaar.  Door haar unieke locatie aan de rand van Hollands Schwarzwald,  vinden ook kinderen uit Enter, Wierden en Almelo hier onderdak. De school  wil ieder kind bieden wat het nodig heeft: 

Christelijk onderwijs, waarbij de Bijbel , als het Woord van God centraal staat.

Onderwijs op maat. 

Zorg rondom het individuele kind in relatie tot de groep waartoe het behoort.                                     

Permanente ontwikkeling in het kader van passend onderwijs en het  voortdurend scherp houden van leerkrachtcompetenties staan daarom hoog in het vaandel.  

Voor alle data op de website geldt: D.V.