Digitaal toetsen

Beste ouders en leerlingen van de groepen 3 tot en met 8,

Eerder deze week bent u geïnformeerd dat we digitale toetsen willen gaan afnemen.

Deze digitale toetsen hebben als doel dat we de leervorderingen kunnen analyseren. Dat is dus niet om cijfers te verzamelen en ook niet om u te controleren, want uw inzet is geweldig! We hebben respect voor de wijze waarop u thuis met het schoolwerk aan de slag bent gegaan de afgelopen periode.

De resultaten van de digitale toetsen zijn bedoeld zodat we als de scholen weer open gaan onze onderwijstijd effectief kunnen gebruiken. We weten dan welke leerdoelen we nog goed moeten behandelen.

Voor digitaal toetsen gelden een aantal afspraken:

  • We maken toetsen voor rekenen, taal en spelling (groep 3 alleen rekenen)
  • ​De kinderen maken de toets alleen en zonder hulp, zonder hulpmiddelen als rekenmachines, e.d.
  • De kinderen mogen pen/potlood en papier gebruiken om dingen uit te rekenen of eerst op te schrijven (dit raden we echt aan!)
  • De leerkrachten plannen de toetsen in op hun weekplanning.

Onze lesboeken zijn aangepast (christelijke versie). De toetssoftware is niet aangepast. Met taal zullen de kinderen soms woorden getoetst krijgen die ze niet geleerd hebben. Probeer ook deze toetsen gewoon te maken. Als de kinderen hier wat lager scoren is niet erg.

Om u op weg te helpen met het digitaal toetsen hebben we een handleiding met stappenplan bijgevoegd. Ook kan u online een uitlegvideo bekijken: https://youtu.be/P5uvHy4DU_Y

Heeft u vragen? Dan mag u de leerkracht van uw groep mailen. Mocht het nodig zijn dan kan deze leerkracht altijd de mail nog naar mij doorsturen.

Hartelijke groeten,

Wilmer Boom