kernwaarden

"Liefde, dankbaarheid, dienen, respect en betrouwbaar."

Welkom op de site van de In den Climtuin!

In den Climtuin  is een reformatorische basisschool voor kinderen van 4 tot 12 jaar.  
Door haar unieke locatie aan de rand van Hollands Schwarzwald, vinden ook kinderen uit Enter, Holten en Markelo hier onderdak. De school wil ieder kind bieden wat het nodig heeft: 

  • Christelijk onderwijs, waarbij de Bijbel , als het Woord van God centraal staat.
  • Onderwijs op maat. 
  • Zorg rondom het individuele kind in relatie tot de groep waartoe het behoort. 

Permanente ontwikkeling in het kader van passend onderwijs en het  voortdurend scherp houden van leerkrachtcompetenties staan daarom hoog in het vaandel.  


Voor alle data op de website geldt: D.V.
Online congres: extra aandacht voor onderwijsvrijheid

Beste ouder(s) / verzorger(s),

Op D.V. vrijdagavond 23 april is er om 19.30u een online congres over: extra aandacht voor onderwijsvrijheid. Mocht u zich hiervoor aan willen melden dat kan dat via de website: https://rovereniging.nl/aanmelden-rov-congres-23-april-2021/

U ontvangt dan een paar dagen voor het congres een link om deel te nemen. Er zijn geen kosten aan verbonden. Graag uw aandacht voor het online congres van de ROV!

Zie voor informatie de bijlage.


Aandacht voor 100-jarig jubileum

In 2020 bestond onze schoolvereniging 100 jaar. Het was de bedoeling om naast de uitgave van het jubileumboek twee jubileumbijeenkomsten te houden. Deze bijeenkomsten konden helaas niet doorgaan. Daarnaast zou er in april 2021 (week voor de meivakantie) op iedere school aandacht aan het jubileum worden gegeven door middel van een project. Gezien de huidige maatregelen zien we hier voorlopig ook vanaf. We zijn voornemens om bij leven en welzijn zowel de jubileumbijeenkomst als de projectweek op een later moment alsnog te organiseren. Het jubileumboek is overigens nog steeds te bestellen via www.jubileumrsvr.nl  

Onderwijs

Principieel passend onderwijs

Als reformatorische school is 'Gods Woord' de basis van ons onderwijs. In de tien geboden vinden we de regels voor goed burgerschap. Onderwijskundig werken we aan passend onderwijs vanuit het onderwijsconcept BAS+. Dit betekent bouwen aan een adaptieve school en is te zien aan hoe wij werken aan voorspelbaarheid, regels en routines, ouder- en kind gesprekken, basiscommunicatie, coöperatief leren, etc. Passend onderwijs betekent dat wij een passende plek voor iedereen proberen te zoeken. Vaak binnen onze school, soms daar buiten.