kernwaarden

"Liefde, dankbaarheid, dienen, respect en betrouwbaar."

Welkom op de site van de In den Climtuin!

In den Climtuin  is een reformatorische basisschool voor kinderen van 4 tot 12 jaar.  
Door haar unieke locatie aan de rand van Hollands Schwarzwald, vinden ook kinderen uit Enter, Holten en Markelo hier onderdak. De school wil ieder kind bieden wat het nodig heeft: 

  • Christelijk onderwijs, waarbij de Bijbel , als het Woord van God centraal staat.
  • Onderwijs op maat. 
  • Zorg rondom het individuele kind in relatie tot de groep waartoe het behoort. 

Permanente ontwikkeling in het kader van passend onderwijs en het  voortdurend scherp houden van leerkrachtcompetenties staan daarom hoog in het vaandel.  


Voor alle data op de website geldt: D.V.
Bericht van de Jacobus Fruijtier Scholengemeenschap

Beste ouders van groep 8,

We hopen natuurlijk dat de basisscholen op 25 januari weer open zijn. Maar omdat we dat nog niet zeker weten, willen we de open middag voor groep 8 leerlingen toch verschuiven. Eerder stuurden we al het bericht dat we de geplande middag van 15 januari verplaatsten naar 29 januari.

We verschuiven de open middag voor groep 8 leerlingen nu naar vrijdagmiddag 12 februari 2021.

Wilt u dat communiceren met alle ouders/verzorgers van groep 8 leerlingen? 

Mocht u nog vragen hebben, dan horen wij dat graag. 

Met vriendelijke groet,  

L. (Berthilde) Sok-Knikker  

medewerker pr/communicatie  

Werkdagen: dinsdag t/m donderdag  

  

  

Online presentatie `Nieuwbouw'

Dag ouders,

In de bijlage vindt u een brief met informatie over de stand van zaken met betrekking tot de nieuwbouw van onze school. In verband met de maatregelen rondom Corona kunnen wij u niet uitnodigen op school. We hebben daarom in plaats van een inloopavond een online-presentatie gemaakt. U kunt hiervoor klikken op de link in de brief.

We zijn erg benieuwd naar uw reactie op het ontwerp. U kunt telefonisch vragen stellen of via de mail. Meer informatie hierover vindt u in de brief. Ook wanneer u geen vragen heeft wordt een reactie zeer gewaardeerd.

Vorige week is een werkgroep binnen de school begonnen met de organisatie van de verhuizing. We hopen u hierover spoedig te informeren.

Ik stuur dit bericht via SchoolWapps en naar uw mailadres.

Veel sterkte in alle werkzaamheden met betrekking tot het thuisonderwijs. Neem gerust contact op wanneer u vragen heeft. Wij helpen u graag.

Hartelijke groet,

B.J. Gerritsen

Onderwijs

Principieel passend onderwijs

Als reformatorische school is 'Gods Woord' de basis van ons onderwijs. In de tien geboden vinden we de regels voor goed burgerschap. Onderwijskundig werken we aan passend onderwijs vanuit het onderwijsconcept BAS+. Dit betekent bouwen aan een adaptieve school en is te zien aan hoe wij werken aan voorspelbaarheid, regels en routines, ouder- en kind gesprekken, basiscommunicatie, coöperatief leren, etc. Passend onderwijs betekent dat wij een passende plek voor iedereen proberen te zoeken. Vaak binnen onze school, soms daar buiten.