kernwaarden

"Liefde, dankbaarheid, dienen, respect en betrouwbaar."

Welkom op de site van de In den Climtuin!

In den Climtuin  is een reformatorische basisschool voor kinderen van 4 tot 12 jaar.  
Door haar unieke locatie aan de rand van Hollands Schwarzwald, vinden ook kinderen uit Enter, Holten en Markelo hier onderdak. De school wil ieder kind bieden wat het nodig heeft: 

  • Christelijk onderwijs, waarbij de Bijbel , als het Woord van God centraal staat.
  • Onderwijs op maat. 
  • Zorg rondom het individuele kind in relatie tot de groep waartoe het behoort. 

Permanente ontwikkeling in het kader van passend onderwijs en het  voortdurend scherp houden van leerkrachtcompetenties staan daarom hoog in het vaandel.  


Voor alle data op de website geldt: D.V.
Onderzoek

Dag ouder(s),

In de bijlage treft u informatie met betrekking tot een onderzoek. We vragen u hiervan kennis te nemen.

Hartelijke groet,

B.J. Gerritsen

Geen lesvrije middag 19 november 2020!

Dag ouder(s),

Op dv. 19 november staat een studiemiddag rondom meer- en hoogbegaafdheid voor het team gepland. Onder de huidige coronamaatregelen kan deze helaas niet doorgaan. Daarom wordt deze verschoven naar dv. 16 maart 2021.

Om deze reden vervalt de lesvrije middag op 19 november 2020, hiervoor in de plaats komt dan dinsdagmiddag 16 maart 2021. Zou u deze in uw planning aan willen passen?

Excuus voor het ongemak. We hopen op uw begrip.

Hartelijke groet,

B.J. Gerritsen

Onderwijs

Principieel passend onderwijs

Als reformatorische school is 'Gods Woord' de basis van ons onderwijs. In de tien geboden vinden we de regels voor goed burgerschap. Onderwijskundig werken we aan passend onderwijs vanuit het onderwijsconcept BAS+. Dit betekent bouwen aan een adaptieve school en is te zien aan hoe wij werken aan voorspelbaarheid, regels en routines, ouder- en kind gesprekken, basiscommunicatie, coöperatief leren, etc. Passend onderwijs betekent dat wij een passende plek voor iedereen proberen te zoeken. Vaak binnen onze school, soms daar buiten.