kernwaarden

"Liefde, dankbaarheid, dienen, respect en betrouwbaar."

Welkom op de site van de In den Climtuin!

In den Climtuin  is een reformatorische basisschool voor kinderen van 4 tot 12 jaar.  
Door haar unieke locatie aan de rand van Hollands Schwarzwald, vinden ook kinderen uit Enter, Holten en Markelo hier onderdak. De school wil ieder kind bieden wat het nodig heeft: 

  • Christelijk onderwijs, waarbij de Bijbel , als het Woord van God centraal staat.
  • Onderwijs op maat. 
  • Zorg rondom het individuele kind in relatie tot de groep waartoe het behoort. 

Permanente ontwikkeling in het kader van passend onderwijs en het  voortdurend scherp houden van leerkrachtcompetenties staan daarom hoog in het vaandel.  


Voor alle data op de website geldt: D.V.
Jubileumboek 100 jaar Reformatorische Schoolvereniging Rijssen

Jubileumboek 100 jaar Reformatorische Schoolvereniging Rijssen

Het jubileumjaar is heel anders verlopen dan we ons zelf hadden voorgesteld. Juist in het herdenkingsjaar 2020 werden en worden we er zo bij bepaald dat de mens wikt maar God beschikt. De scholen waren weken gesloten en de leerlingen kregen thuis onderwijs. De geplande jubileumbijeenkomsten in mei konden niet doorgaan.

Het was de bedoeling om tijdens die jubileumbijeenkomsten ook het jubileumboek te presenteren. Nu zal het eerste exemplaar op D.V. 29 september aan burgemeester Hofland worden overhandigd.

Het 600-pagina’s tellende boek met als titel ‘Zijn Naam van kind tot kind’ is na diverse jaren van voorbereiding vanaf nu te bestellen. Het boek beschrijft de geschiedenis van de schoolvereniging vanaf de oprichting en is aangevuld met anekdotes en bijdragen van een groot aantal personen die bij de schoolvereniging betrokken waren of zijn. Ook zijn er honderden (klassen)foto’s in het boek opgenomen. Het is een prachtig en uniek boek geworden met gegarandeerd leesplezier voor jong en oud.

Het boek is uitsluitend via de website www.jubileumrsvr.nl te bestellen en kan direct via I-deal betaald worden. U kunt kiezen voor verzenden en ophalen. De verzendkosten zijn € 7,95.

Wanneer u bij uw bestelling heeft aangegeven dat u het boek af wilt halen, krijgt u per e-mail bericht waar en op welk tijdstip u het boek kunt halen. Vooralsnog zijn er op zaterdagmorgen D.V. 3 oktober en 17 oktober uitgiftemomenten gepland. Mede in verband met de maatregelen rond Corona zullen we de ophaalmomenten spreiden over de morgens.

Tot 31 oktober is het boek te bestellen voor de speciale prijs van € 22,50. Daarna kost het boek € 27,50.

Het boek wordt verkocht zonder winstoogmerk. Mede door de bijdrage van diverse bedrijven hebben we de aanschafprijs laag kunnen houden. 


Groep 5: huiswerk datum: 14-18 september

Goedemiddag,

Het huiswerk voor de komende week (14-18 sept.) is als volgt:

  • Maandag (14 september) overhoring van psalm 5:1. Aanleren: psalm 12:1
  • Vrijdag (18 september): BG vragen: 11,12,13
  • Vrijdag (18 september): Woordpakket week 3


Dinsdagmiddag (15 september) zal er een studievrije middag zijn. De kinderen zijn dan vrij!

Als er iets onduidelijk is, mail gerust naar: c.e.haase@indenclimtuin.nl


Met vriendelijke groet,

Juf Haase

Onderwijs

Principieel passend onderwijs

Als reformatorische school is 'Gods Woord' de basis van ons onderwijs. In de tien geboden vinden we de regels voor goed burgerschap. Onderwijskundig werken we aan passend onderwijs vanuit het onderwijsconcept BAS+. Dit betekent bouwen aan een adaptieve school en is te zien aan hoe wij werken aan voorspelbaarheid, regels en routines, ouder- en kind gesprekken, basiscommunicatie, coöperatief leren, etc. Passend onderwijs betekent dat wij een passende plek voor iedereen proberen te zoeken. Vaak binnen onze school, soms daar buiten.