Adviesraad

Aan iedere school is een medezeggenschapraad verbonden. Daarnaast functioneert een Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad voor onze vijf scholen. Voor beide geledingen is de instemmingsbevoegdheid omgezet in adviesbevoegdheid. 

De gemeenschappelijke adviesraad bestaat uit 6 personen (3 ouders en 3 personeelsleden) en vergadert enkele keren per jaar. In de schoolgids kunt u vinden wie er in de gemeenschappelijke adviesraad vertegenwoordigd zijn. In voorkomende gevallen kunt u contact opnemen met de secretaris. 

De AR bestaat uit 4 personen (2 ouders en 2 personeelsleden) zij adviseert, controleert en denkt mee vanuit de belangen van ouders en leerkrachten om een leerzame, plezierige, werkzame en veilige plek voor kinderen en leerkrachten te creëren en te behouden. Dit doen we door:
  • bepaalde (beleids-) voorstellen van de directie te beoordelen en gebruik te maken van ons advies-, informatie- en initiatiefrecht.
  • actief met onze achterban te communiceren over belangrijke ontwikkelingen.
  • een bijdrage te leveren in de GAR.
Contact opnemen kan door middel van uw gegevens achter te laten via deze link.