Nieuws

Online congres: extra aandacht voor onderwijsvrijheid

Beste ouder(s) / verzorger(s),

Op D.V. vrijdagavond 23 april is er om 19.30u een online congres over: extra aandacht voor onderwijsvrijheid. Mocht u zich hiervoor aan willen melden dat kan dat via de website: https://rovereniging.nl/aanmelden-rov-congres-23-april-2021/

U ontvangt dan een paar dagen voor het congres een link om deel te nemen. Er zijn geen kosten aan verbonden. Graag uw aandacht voor het online congres van de ROV!

Zie voor informatie de bijlage.


UItnodiging ROV congres 2021
Aandacht voor 100-jarig jubileum

In 2020 bestond onze schoolvereniging 100 jaar. Het was de bedoeling om naast de uitgave van het jubileumboek twee jubileumbijeenkomsten te houden. Deze bijeenkomsten konden helaas niet doorgaan. Daarnaast zou er in april 2021 (week voor de meivakantie) op iedere school aandacht aan het jubileum worden gegeven door middel van een project. Gezien de huidige maatregelen zien we hier voorlopig ook vanaf. We zijn voornemens om bij leven en welzijn zowel de jubileumbijeenkomst als de projectweek op een later moment alsnog te organiseren. Het jubileumboek is overigens nog steeds te bestellen via www.jubileumrsvr.nl  

Bericht van de Jacobus Fruijtier Scholengemeenschap

Beste ouders van groep 8,

We hopen natuurlijk dat de basisscholen op 25 januari weer open zijn. Maar omdat we dat nog niet zeker weten, willen we de open middag voor groep 8 leerlingen toch verschuiven. Eerder stuurden we al het bericht dat we de geplande middag van 15 januari verplaatsten naar 29 januari.

We verschuiven de open middag voor groep 8 leerlingen nu naar vrijdagmiddag 12 februari 2021.

Wilt u dat communiceren met alle ouders/verzorgers van groep 8 leerlingen? 

Mocht u nog vragen hebben, dan horen wij dat graag. 

Met vriendelijke groet,  

L. (Berthilde) Sok-Knikker  

medewerker pr/communicatie  

Werkdagen: dinsdag t/m donderdag  

  

  

Online presentatie `Nieuwbouw'

Dag ouders,

In de bijlage vindt u een brief met informatie over de stand van zaken met betrekking tot de nieuwbouw van onze school. In verband met de maatregelen rondom Corona kunnen wij u niet uitnodigen op school. We hebben daarom in plaats van een inloopavond een online-presentatie gemaakt. U kunt hiervoor klikken op de link in de brief.

We zijn erg benieuwd naar uw reactie op het ontwerp. U kunt telefonisch vragen stellen of via de mail. Meer informatie hierover vindt u in de brief. Ook wanneer u geen vragen heeft wordt een reactie zeer gewaardeerd.

Vorige week is een werkgroep binnen de school begonnen met de organisatie van de verhuizing. We hopen u hierover spoedig te informeren.

Ik stuur dit bericht via SchoolWapps en naar uw mailadres.

Veel sterkte in alle werkzaamheden met betrekking tot het thuisonderwijs. Neem gerust contact op wanneer u vragen heeft. Wij helpen u graag.

Hartelijke groet,

B.J. Gerritsen

Brief ouders Presentatie Nieuwbouw IdC
Rooster van de Bijbelvertellingen

Voor de periode vanaf 5 januari – 15 januari is een rooster voor Bijbelse geschiedenissen opgesteld. Dat rooster is voor alle vijf scholen van onze schoolvereniging (RSVR) gelijk. Daardoor wordt het mogelijk de geschiedenissen aan te bieden via de website van de Gereformeerde Gemeente van Rijssen.

De geschiedenissen voor het jongere en het oudere kind lopen wat onderwerpen parallel. Ze sluiten aan op de Kerst en beginnen bij de twaalfjarige Jezus in de tempel.

Iedere school verzorgt per week weer een vertelling/voorlezing.

Fijn dat jufs en meesters weer willen voorlezen en vertellen. Je moet het toch maar weer even doen voor een microfoontje zonder een kind voor je.

De vertellingen kunt u beluisteren op de website https://www.gergemrijssen.nl/

Voor het oudere kind om 9.00 uur,

Voor het jongere kind om 9.30 uur.

Maak hier gebruik van! Neem samen de tijd voor de Bijbelse geschiedenissen.

U vindt naast de bijlage met het rooster voor de Bijbelse geschiedenissen twee bijlages met verwerkingen. De bijlage met kleurplaten is bedoeld voor het jongere kind, de andere bijlage is bedoeld voor het oudere kind.

Mogelijk krijgt uw kind/krijgen uw kinderen andere verwerkingen van school. Beschouw dan deze verwerkingen als een “extra”. U mag zelf een keuze maken. De verwerkingen moéten dus niet. Een gesprek over een Bijbelse geschiedenis is eigenlijk veel mooier dan een kleurplaat of puzzel.

Er komt weer veel op u als ouder(s) af. Schroom niet om contact met ons op te nemen, we helpen u waar mogelijk: de leerkrachten zijn goed bereikbaar via de mail. Ook telefonisch zijn we bereikbaar, in dat geval krijgt u mij aan de telefoon.

We wensen u van harte Gods zegen toe in dit pas begonnen jaar. Ook namens mijn collega's wens ik u en uw gezin een voorspoedig 2021 toe!

Hartelijke groet,

B.J. Gerritsen

Boekje BG 210105
210105 Rooster Bijbelverhalen voor plaat vanaf 05 01 2021 website
Kleurplaten 210105
Onderzoek

Dag ouder(s),

In de bijlage treft u informatie met betrekking tot een onderzoek. We vragen u hiervan kennis te nemen.

Hartelijke groet,

B.J. Gerritsen

Cohortonderzoek IdC
Geen lesvrije middag 19 november 2020!

Dag ouder(s),

Op dv. 19 november staat een studiemiddag rondom meer- en hoogbegaafdheid voor het team gepland. Onder de huidige coronamaatregelen kan deze helaas niet doorgaan. Daarom wordt deze verschoven naar dv. 16 maart 2021.

Om deze reden vervalt de lesvrije middag op 19 november 2020, hiervoor in de plaats komt dan dinsdagmiddag 16 maart 2021. Zou u deze in uw planning aan willen passen?

Excuus voor het ongemak. We hopen op uw begrip.

Hartelijke groet,

B.J. Gerritsen

Laatste mogelijkheid bestellen jubileumboek RSVR voor introductieprijs.

Eind september verscheen het jubileumboek van onze schoolvereniging. Er is veel belangstelling voor het boek. Inmiddels is ruim twee derde van de beschikbare boeken verkocht. Tot en met 31 oktober is het boek nog te bestellen voor € 22,50. Daarna is de prijs € 27,50. 

Het 600-pagina’s tellende boek heeft als titel ‘Zijn Naam van kind tot kind’. Het boek beschrijft de geschiedenis van de schoolvereniging vanaf de oprichting en is aangevuld met anekdotes en bijdragen van een groot aantal personen die bij de schoolvereniging betrokken waren of zijn. Ook zijn er honderden (klassen)foto’s in het boek opgenomen. Het is een prachtig en uniek boek geworden met gegarandeerd leesplezier voor jong en oud.

Het boek is uitsluitend te bestellen via de website www.jubileumrsvr.nl en kan direct via I-deal betaald worden. U kunt kiezen voor verzenden en ophalen. De verzendkosten zijn € 7,95.

Wanneer u bij uw bestelling heeft aangegeven dat u het boek af wilt halen, krijgt u per e-mail bericht waar en op welk tijdstip u het boek kunt halen. Het is de bedoeling de komende weken iedere vrijdag een afhaalmoment te organiseren. U krijgt per mail bericht waar en wanneer u het boek op kunt halen.

 

Jubileumboek 100 jaar Reformatorische Schoolvereniging Rijssen

Jubileumboek 100 jaar Reformatorische Schoolvereniging Rijssen

Het jubileumjaar is heel anders verlopen dan we ons zelf hadden voorgesteld. Juist in het herdenkingsjaar 2020 werden en worden we er zo bij bepaald dat de mens wikt maar God beschikt. De scholen waren weken gesloten en de leerlingen kregen thuis onderwijs. De geplande jubileumbijeenkomsten in mei konden niet doorgaan.

Het was de bedoeling om tijdens die jubileumbijeenkomsten ook het jubileumboek te presenteren. Nu zal het eerste exemplaar op D.V. 29 september aan burgemeester Hofland worden overhandigd.

Het 600-pagina’s tellende boek met als titel ‘Zijn Naam van kind tot kind’ is na diverse jaren van voorbereiding vanaf nu te bestellen. Het boek beschrijft de geschiedenis van de schoolvereniging vanaf de oprichting en is aangevuld met anekdotes en bijdragen van een groot aantal personen die bij de schoolvereniging betrokken waren of zijn. Ook zijn er honderden (klassen)foto’s in het boek opgenomen. Het is een prachtig en uniek boek geworden met gegarandeerd leesplezier voor jong en oud.

Het boek is uitsluitend via de website www.jubileumrsvr.nl te bestellen en kan direct via I-deal betaald worden. U kunt kiezen voor verzenden en ophalen. De verzendkosten zijn € 7,95.

Wanneer u bij uw bestelling heeft aangegeven dat u het boek af wilt halen, krijgt u per e-mail bericht waar en op welk tijdstip u het boek kunt halen. Vooralsnog zijn er op zaterdagmorgen D.V. 3 oktober en 17 oktober uitgiftemomenten gepland. Mede in verband met de maatregelen rond Corona zullen we de ophaalmomenten spreiden over de morgens.

Tot 31 oktober is het boek te bestellen voor de speciale prijs van € 22,50. Daarna kost het boek € 27,50.

Het boek wordt verkocht zonder winstoogmerk. Mede door de bijdrage van diverse bedrijven hebben we de aanschafprijs laag kunnen houden. 


Groep 5: huiswerk datum: 14-18 september

Goedemiddag,

Het huiswerk voor de komende week (14-18 sept.) is als volgt:

  • Maandag (14 september) overhoring van psalm 5:1. Aanleren: psalm 12:1
  • Vrijdag (18 september): BG vragen: 11,12,13
  • Vrijdag (18 september): Woordpakket week 3


Dinsdagmiddag (15 september) zal er een studievrije middag zijn. De kinderen zijn dan vrij!

Als er iets onduidelijk is, mail gerust naar: c.e.haase@indenclimtuin.nl


Met vriendelijke groet,

Juf Haase