Nieuws

Uitnodiging!

Allen van harte welkom!

Uitnodiging
Fietspuzzeltocht Hemelvaartsdag

Op Hemelvaartsdag 26 mei 2022 wordt er een puzzeltocht gehouden om geld in te zamelen voor de uitzending van fam. van Holst naar project Hosanna in Madagaskar.

Alle verdere informatie hierover kunt u vinden in de bijlage.

Fietspuzzeltocht Hemelvaartsdag
Helpt u ook?

(Bericht van juf (Carine) Nijsink)

Beste ouders,

Zoals jullie misschien al hoorden, heeft mijn vriend een oom, tante, neefjes en nichtjes in Oekraïne wonen (tante Arenda Vasylenko-van de Ree). Hoe erg de situatie is, hoef ik niet te vertellen, daar zijn jullie vast ook van op de hoogte. Als familie zetten wij ons in voor de Oekraïnse bevolking. Mijn vriend en zijn vader (en nog enkele anderen) hopen maandag met bussen en aanhangers naar Polen te gaan met levensmiddelen om daar de Oekrainse burgers te kunnen voorzien van eerste levensbehoeften. Er is al heel veel ingezameld, maar er is er ook nog veel plek vrij. Misschien hebben jullie je steentje bijgedragen, bedankt daarvoor. Mochten jullie dat nog willen doen, dan kan het gebracht worden naar hun huis aan de lijsterbeslaan 5 in Rijssen.

Hieronder even een update wat zijn vader vanochtend stuurde:
Beste mensen. Even een kleine update. Wij zijn erg blij en dankbaar over de grote inbreng van hulpgoederen voor de nood in de Oekraïne. Inmiddels hebben wij de beschikking over 3 bussen en 3 grote aanhangers. Inmiddels zit er 1 aanhanger vol met 150 bananen dozen met eten. Vandaag wordt de 2e gevuld met al klaarstaande dozen. We hebben nog een sponsoring gekregen van een lege trailer met charter en brandstof het zou mooi zijn dat die ook nog vol komt. Vanuit Polen heb ik de smeekbede gekregen om geen kleding meer in te zamelen. (We hebben inmiddels al 4 bussen vol kleding weggebracht) kleding is er meer dan voldoende. ER IS VANUIT OEKRAINE EN VANUIT POLEN GESMEEKT OM VOEDSEL, DRINKEN, MEDICIJNEN ETC. Even voor uw beeldvorming. Woensdag is de oorlog uitgebroken, vrijdag avond zat het ziekenhuis bij Kiev al zonder brood (zo snel gaat dat). Mijn zwager en schoonzus zijn ook volop brood aan het bakken voor dit ziekenhuis. Ook hiervoor kunt u donaties geven ( Giften voor Bake4Ukraine kunnen overgemaakt worden naar Stichting Kom over en help in Nijkerk. Ons bankrekeningnummer is NL42RABO0161004555 onder vermelding van Bake4Ukraine.) Tot zo ver onze update. Wilt u dit bericht zo veel mogelijk delen? Nogmaals hartelijk dank voor uw steun. Sponsoren kan nog tot en met zaterdag.

Alvast bedankt!

Met vriendelijke groet,
Juf Nijsink

Online congres: extra aandacht voor onderwijsvrijheid

Beste ouder(s) / verzorger(s),

Op D.V. vrijdagavond 23 april is er om 19.30u een online congres over: extra aandacht voor onderwijsvrijheid. Mocht u zich hiervoor aan willen melden dat kan dat via de website: https://rovereniging.nl/aanmelden-rov-congres-23-april-2021/

U ontvangt dan een paar dagen voor het congres een link om deel te nemen. Er zijn geen kosten aan verbonden. Graag uw aandacht voor het online congres van de ROV!

Zie voor informatie de bijlage.


UItnodiging ROV congres 2021
Aandacht voor 100-jarig jubileum

In 2020 bestond onze schoolvereniging 100 jaar. Het was de bedoeling om naast de uitgave van het jubileumboek twee jubileumbijeenkomsten te houden. Deze bijeenkomsten konden helaas niet doorgaan. Daarnaast zou er in april 2021 (week voor de meivakantie) op iedere school aandacht aan het jubileum worden gegeven door middel van een project. Gezien de huidige maatregelen zien we hier voorlopig ook vanaf. We zijn voornemens om bij leven en welzijn zowel de jubileumbijeenkomst als de projectweek op een later moment alsnog te organiseren. Het jubileumboek is overigens nog steeds te bestellen via www.jubileumrsvr.nl  

Bericht van de Jacobus Fruijtier Scholengemeenschap

Beste ouders van groep 8,

We hopen natuurlijk dat de basisscholen op 25 januari weer open zijn. Maar omdat we dat nog niet zeker weten, willen we de open middag voor groep 8 leerlingen toch verschuiven. Eerder stuurden we al het bericht dat we de geplande middag van 15 januari verplaatsten naar 29 januari.

We verschuiven de open middag voor groep 8 leerlingen nu naar vrijdagmiddag 12 februari 2021.

Wilt u dat communiceren met alle ouders/verzorgers van groep 8 leerlingen? 

Mocht u nog vragen hebben, dan horen wij dat graag. 

Met vriendelijke groet,  

L. (Berthilde) Sok-Knikker  

medewerker pr/communicatie  

Werkdagen: dinsdag t/m donderdag  

  

  

Online presentatie `Nieuwbouw'

Dag ouders,

In de bijlage vindt u een brief met informatie over de stand van zaken met betrekking tot de nieuwbouw van onze school. In verband met de maatregelen rondom Corona kunnen wij u niet uitnodigen op school. We hebben daarom in plaats van een inloopavond een online-presentatie gemaakt. U kunt hiervoor klikken op de link in de brief.

We zijn erg benieuwd naar uw reactie op het ontwerp. U kunt telefonisch vragen stellen of via de mail. Meer informatie hierover vindt u in de brief. Ook wanneer u geen vragen heeft wordt een reactie zeer gewaardeerd.

Vorige week is een werkgroep binnen de school begonnen met de organisatie van de verhuizing. We hopen u hierover spoedig te informeren.

Ik stuur dit bericht via SchoolWapps en naar uw mailadres.

Veel sterkte in alle werkzaamheden met betrekking tot het thuisonderwijs. Neem gerust contact op wanneer u vragen heeft. Wij helpen u graag.

Hartelijke groet,

B.J. Gerritsen

Brief ouders Presentatie Nieuwbouw IdC
Rooster van de Bijbelvertellingen

Voor de periode vanaf 5 januari – 15 januari is een rooster voor Bijbelse geschiedenissen opgesteld. Dat rooster is voor alle vijf scholen van onze schoolvereniging (RSVR) gelijk. Daardoor wordt het mogelijk de geschiedenissen aan te bieden via de website van de Gereformeerde Gemeente van Rijssen.

De geschiedenissen voor het jongere en het oudere kind lopen wat onderwerpen parallel. Ze sluiten aan op de Kerst en beginnen bij de twaalfjarige Jezus in de tempel.

Iedere school verzorgt per week weer een vertelling/voorlezing.

Fijn dat jufs en meesters weer willen voorlezen en vertellen. Je moet het toch maar weer even doen voor een microfoontje zonder een kind voor je.

De vertellingen kunt u beluisteren op de website https://www.gergemrijssen.nl/

Voor het oudere kind om 9.00 uur,

Voor het jongere kind om 9.30 uur.

Maak hier gebruik van! Neem samen de tijd voor de Bijbelse geschiedenissen.

U vindt naast de bijlage met het rooster voor de Bijbelse geschiedenissen twee bijlages met verwerkingen. De bijlage met kleurplaten is bedoeld voor het jongere kind, de andere bijlage is bedoeld voor het oudere kind.

Mogelijk krijgt uw kind/krijgen uw kinderen andere verwerkingen van school. Beschouw dan deze verwerkingen als een “extra”. U mag zelf een keuze maken. De verwerkingen moéten dus niet. Een gesprek over een Bijbelse geschiedenis is eigenlijk veel mooier dan een kleurplaat of puzzel.

Er komt weer veel op u als ouder(s) af. Schroom niet om contact met ons op te nemen, we helpen u waar mogelijk: de leerkrachten zijn goed bereikbaar via de mail. Ook telefonisch zijn we bereikbaar, in dat geval krijgt u mij aan de telefoon.

We wensen u van harte Gods zegen toe in dit pas begonnen jaar. Ook namens mijn collega's wens ik u en uw gezin een voorspoedig 2021 toe!

Hartelijke groet,

B.J. Gerritsen

Boekje BG 210105
210105 Rooster Bijbelverhalen voor plaat vanaf 05 01 2021 website
Kleurplaten 210105
Onderzoek

Dag ouder(s),

In de bijlage treft u informatie met betrekking tot een onderzoek. We vragen u hiervan kennis te nemen.

Hartelijke groet,

B.J. Gerritsen

Cohortonderzoek IdC
Geen lesvrije middag 19 november 2020!

Dag ouder(s),

Op dv. 19 november staat een studiemiddag rondom meer- en hoogbegaafdheid voor het team gepland. Onder de huidige coronamaatregelen kan deze helaas niet doorgaan. Daarom wordt deze verschoven naar dv. 16 maart 2021.

Om deze reden vervalt de lesvrije middag op 19 november 2020, hiervoor in de plaats komt dan dinsdagmiddag 16 maart 2021. Zou u deze in uw planning aan willen passen?

Excuus voor het ongemak. We hopen op uw begrip.

Hartelijke groet,

B.J. Gerritsen